Saturday, 15 February 2014

اطلاعیه شماره 64- تأکید پزشک معالج رضا شهابی به لزوم عمل جراحی فوری کمر وی!

روز شنبه 26 بهمن ماه 1392 رضا شهابی جهت معاینه به بيمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. پزشک معالج رضا پس از معاینه و رؤیت آخرين ام.آر.آي و شنیدن شرح حال وي گفته است: كمر رضا باید در اسرع وقت عمل شود. دکتر تأکید کرده است روز دوشنبه او را باز به بيمارستان بياورند تا مقدمات عمل جراحی انجام شود. رضا شهابی نیز با شرط داشتن همراه در طول دوره ی بستری با انجام عمل جراحی موافقت كرده است؛ او تأکید کرده است که در صورت نداشتن همراه حاضر به عمل جراحی نیست.
کمیته ی دفاع از رضا شهابی ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت وخیم این کارگر زندانی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، عجالتاً خواستار تسریع در روند درمان و آماده نمودن تمامی امکانات لازم برای عمل جراحی کمر وی است. لازم به ذکر است عمل جراحی تنها اولین قدم است و در صورت مهیا ننمودن شرایط مناسب پس از عمل (استراحت در منزل، آسایش روانی، انجام امور تخصصی مانند فیزیوتراپی و...) ثمری نخواهد داشت.
کمیته ی دفاع از رضا شهابی – 26 بهمن 1392
شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، آقای محمود صالحی: ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢
k.d.shahabi@gmail.com
www.k-d-shahabi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment