Wednesday, 28 December 2011

اعلام حمایت تشکل ها و جمع های کارگری ایران از «کمیته دفاع از رضا شهابی»

اعلام حمایت از کمیته دفاع از رضا شهابی
رضا شهابی از فعالین سرشناس جنبش طبقه کارگر، بیش از 19 ماه است که فقط به خاطر دفاع از ابتدائی‌ترین حقوق خود و هم طبقه‌ای‌هایش در زندان به سر می‌برد. رضا شهابی در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش به مدت یک ماه اعتصاب غذا کرد که با درخواست فعالین جنبش کارگری، به اعتصاب غدای خود پایان داد اما وضعیت جسمی او همچنان وخیم است. در حمایت از رضا شهابی کمیته‌ایی با ابتکار خانواده‌اش و همچنین جمعی از فعالین کارگری تشکیل شد و محمود صالحی را به عنوان سخنگوی خود انتخاب کرد.
ما جمعی از کارگران عسلویه ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت رضا شهابی و عدم رسیدگی به وضعیت جسمی او، خواستار آزادی بدون قید و شرط وی و دیگر فعالین کارگری زندانی هستیم.
ما خود را بخشی از کمیته دفاع از رضا شهابی می‌دانیم و در حد توان برای آزادی رضا شهابی و معالجه فوری او تلاش خواهیم کرد.
جمعی‌ از کارگران عسلویه 
از رضا شهابی، کارگرزندانی، حمایت می کنیم
می دانیم ، رضا شهابی راننده و عضو سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به جرم خودآگاهی و دفاع از منافع طبقاتی خود و همکارانش حدود بیست ماه است که در زندان اوین بدون محکومیت و دربلاتکلیفی به بند کشیده شده است. این کارگر مبارز و آگاه در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و آزاد نشدنش ، به رغم تعیین قرار وثیقه ، یک ماه دست به اعتصاب غذا زد و جانش را بیش از پیش به خطر انداخت، و هم اکنون نیز در بیمارستان بستری می باشد.
حاکمان زور و سرمایه قادر نخواهند بود کارگران آگاه به منافع طبقاتی خود را با اسارت و زندان به سکوت بکشانند. ما اعضای وبلاگ کارگران نیروگاه های ایران ضمن فراخواندن همه کارگران نیروگاه ها به حمایت از رضا شهابی ، خواستار آزادی و فراهم آوردن زمینه های مداوای کامل ایشان توسط حاکمان و عوامل سرمایه هستیم. دفاع از هم طبقه ای مان، دفاع از خودمان است.
کارگران نیروگاه های ایران

دوستان وهمکاران گرامی
جان رضا شهابی در خطر است
رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بخاطر دفاع از کارگران بخاطر عضویت در سندیکای شرکت واحد بیش از ١٩ ماه است بدون هیچگونه اتهامی در زندانهای جمهوری اسلامی در بازداشت بسر می برد. اکنون سلامت جسمی او به علت فشارهای یازجویان سرکوب وشکنجه به مخاطره افتاده است. .دولت مهرورز تنها قدرتش به کارگران ودانشجویان ودیگر اقشار جامعه که حاضر نیستند تن به خواست آنها بدهند می رسد زندانی کردن فعالین کارگری وحامیان آنان تنها وتنها در جهت حمایت از سرمایه داران صورت می گیرد. با زندانی کردن فعالین کارگری وآزار و اذیت کردن خانواده انان وزهر چشم گرفتن از بقیه کارگران می خواهد صدای هر اعتراضی را بر علیه بی حقوقیها بر علیه معترضین اصلاحیه قانون کاررا از بین ببرد.
دستگیری کارگران وفعالین کارگری صدور احکام سنگین وبلاتکلیفی گذاشتن آنان بخشی از انتقام حامیان سرمایه از کارگران است رضا شهابی یکی از این کارگران است که ١٩ ماه بلا تکلیف در زندان بسر می برد با وجو تائید وخامت سلامتی او از طرف پزشک مقامات زندان حاضر نیستند برای سلامتی او کاری انجام بدهند.
رضا شهابی مجبور شده است برای رسیدگی به وضعیت سلامتی خود دست به اعتصاب بزند. تلاشهای خانواده ویاران او هیچگونه نتیجه ای نداده است.
.برای همین خانواده ویاران او برای رساندن صدای رضا شهابی مجبور شدند دست به تشکیل کمیته ای برای حفظ سلامتی وبرای دفاع از او بزنند ما جمعی از کارگران ایران خودرو ضمن حمایت از کمیته دفاع از رضا شهابی خواهان آزادی فوری وی هستیم. صدای رضا شهابی را وعلت بازداشت او را به گوش همه کارگران برسانید.
وبه کارگران بگوئید که جرم رضا شهابی دفاع از کارگران وعضویت در سندیکا می باشد که هیچ کدام از اینها در هیچ قانونی جرم نیستند. زندان جائی کارگران نیست زندان جای دزدان وغارتگران اموال کارگران است.
ما به کمیته دفاع از رضا شهابی اعلام می داریم که کارگران ایران خودرو ضمن اعلام همبستگی با کمیته دفاع برای آزادی رضا شهابی ودیگر کارگران زندانی در کنار شما برای آزادی همه زندانیان ایستاده اند.
جمعی از کارگران ایران خودرو - آذر ماه ٩٠


متحدانه از کمیته دفاع از رضا شهابی حمایت کنیم
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوبسرانی تهران و حومه بیش از یک سال و نیم است به جرم دفاع از حقوق خود و همکارانش در زندان بسر می برد. سلامتی جسمانی رضا در وضعیت نگران کننده ای است، احتمال فلج شدن یک سمت از بدنش می رود. طبق نظر پزشکان او باید تحت نظر پزشک متخصص و در استراحت کامل باشد. رضا بعد از این مدت طولانی همچنان بلاتکلیف است، و در اعتراض به این بلاتکیلفی دست به اعتصاب غذا زده است که سلامتی و زندگیش به طور جدی به خطر افتاده است.
در دفاع از رضا شهابی و برای نجات جانش، چند روزی است که کمیته ای توسط بستگان و دوستدارانش ایجاد گردیده. ما این اقدام را ضروری و ارج می نهیم و ضمن اینکه اعلام می کنیم در کنار تشکیل دهندگان کمیته دفاع از رضا شهابی هستیم و از این کمیته دفاع می کنیم، از همه کارگران، تشکلهای کارگری، سازمانها و احزاب مدافع حقوق کارگر در داخل و در سطح بین المللی می خواهیم از این کمیته حمایت کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی شوند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

جمع هایی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران


اعلام حمایت از تشکیل کمیته دفاع از رضا شهابی
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران نزدیک به 18 ماه است که بلاتکلیف و بدون ارتکاب جرمی در زندان بسر میبرد. از مدتها پیش و به دلیل شرایط زندان،  بیماری آرتروز وی تشدید پیدا کرده است و می باید بیرون از زندان تحت معالجه قرار بگیرد. برای دومین بار رضا شهابی در طول 18 ماه گذشته در اعتراض به فشارهای موجود در زندان و بلاتکلیفی اش دست به اعتصاب غذا زده است اما مسئولین پرونده رضا علیرغم وضعیت جسمانی وخیم وی و بدون توجه به خواست افکار عمومی و نهادها و تشکلهای کارگری در ایران و سرتاسر جهان مبنی بر آزادی رضا شهابی، وی را همچنان در زندان نگهداشته اند.
برای رهایی رضا شهابی از زندان باید دامنه اعتراض به وضعیت رضا و خواست آزادی فوری وبی قید شرط وی و دیگر کارگران زندانی را بیش از پیش گسترش داد، در این راستا  و برای تحقق خواست آزادی رضا، خانواده وی در کنار اعتراضات سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و دیگر تشکلهای کارگری در ایران و سرتاسر جهان اقدام به برپایی "کمیته دفاع از رضا شهابی" کرده اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ارج نهادن به اقدام خانواده رضا در تشکیل "کمیته دفاع از رضا شهابی" خود را بخشی از این کمیته و همه تلاشهایی میداند که برای آزادی فوری رضا شهابی در جریان است. ما با توجه به وضعیت جسمانی وخیم رضا شهابی، وارد شدن هر گونه ضایعه روحی و جسمی به وی را متوجه مسئولین پرونده رضا و بالاترین مقامات قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران میدانیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی، علی نجاتی، بهنام ابراهیم زاده و همه زندانیانی هستیم که بدلیل حق خواهی و آزادیخواهی در زندانهای سراسر کشور به بند کشیده شده اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- پانزدهم آذر ماه 1390

شهابی عزیز! کارگر آگاه و مبارز!
اعتصاب 20 روزه‌ی شما در اعتراض به شرایط سخت و مشقت‌بار زندان و درخواست به حق و انسانی شما در راستای رسیدگی به وضعیت‌تان پس از 19 ماه بلاتکلیفی خود و خانواده، حکایت از مقاومت و ثبات قدم شما کارگر زحمت‌کش و آگاه دارد.
اگر چه خانواده، دوستان، فعالین و تشکل‌های کارگری به این تصمیم شما احترام می‌گذارند و در مقابل این همه استقامت سر تعظیم فرود می‌آورند، اما از آن جا که سلامت شما و وجود کارگران زحمت‌کش و آگاهی چون شما بیش از هر چیز برای جنبش کارگری و تمامی انسان‌های آزادی‌خواه و عدالت‌طلب جامعه ارزش دارد، کمیته‌ی هماهنگی مصرانه از شما درخواست می‌کند با توجه به وضعیت بد جسمانی و نگرانی‌های علاقه‌مندان و دوست‌داران و به ویژه خانواده و فرزندان عزیزتان، به اعتصاب غذای خود پایان داده و خواسته‌های به حق‌تان را از طرق دیگری پیگیری کنید.
بی عدالتی در حق کارگران جزء لاینفک نظام سرمایه‌داری است و به همین دلیل مبارزه نیز جزء لاینفک و همیشگی زندگی کارگران است و تا زمانی که سایه‌ی شوم سرمایه بر شرایط کار و زندگی کارگران سنگینی می‌کند، این مبارزات ادامه خواهد داشت. پایان اعتصاب غذای شما به معنای پایان پافشاری بر خواسته‌های به حق شما و پایان مبارزه نخواهد بود.
هم‌چنین کمیته‌ی هماهنگی بر خود لازم می‌بیند تا حمایت همه‌جانبه‌‌‌اش را از «کمیته‌ی دفاع از رضا شهابی» و اقدامات این کمیته اعلام کند.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
20 آذرماه 1390
*. در پایان ذکر این نکته الزامی است که اگر بیانیه جمع یا تشکلی کارگری در داخل کشور درج نشده، دلیل آن تنها عدم اطلاع ما از وجود چنین بیانیه ای است. در این صورت لطف نموده و این موضوع را به ایمیل کمیته دفاع اطلاع دهید تا در اسرع وقت نسبت به درج آن اقدام شود.
کمیته دفاع از رضا شهابی – هفتم دیماه 90

Sunday, 25 December 2011

اطلاعیه‌ی شماره 11 کمیته دفاع از رضا شهابی – معرفی محمود صالحی به عنوان سخنگوی کمیته دفاع – مصوبات کمیته دفاع - آخرین لیست اعضا – یک تکذیبیه- وضعیت وخیم رضا

بر اساس اطلاعیه های پیشین این کمیته (اطلاعیه شماره 5 مورخه 21 آذر 90) و مطابق مصوبات مورخ دوم دیماه 90 این کمیته، آقای محمود صالحی به عنوان سخنگوی رسمی کمیته دفاع از رضا شهابی انتخاب و معرفی میگردد. این کمیته بر خود لازم می بیند تا از قبول زحمت و مسوولیت توسط آقای صالحی، تشکر و تقدیر به عمل آورد.
همچنین با توجه به وضعیت وخیم رضا شهابی عضو هیات مدیره و مسوول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد  و فعال کارگری دربند و نیز با توجه به اینکه تا کنون اقدام موثری از سوی مقامات قضایی برای آزادی رضا مشاهده نشده است، این کمیته در نشست فوق العاده ی خود، ضمن انتخاب نحوه ی فعالیت و افراد مسوول برای ادامه ی مدیریت امور کمیته دفاع، کلیات فعالیت های دفاعی و اعتراضی خود را بررسی و تصویب کردند.
با توجه به مصوبات رسمی اعلام شده در فوق، بدیهی است تنها اخبار و مواضعی که از سوی سخنگوی رسمی کمیته دفاع و نیز اطلاعیه های رسمی این کمیته و یا مصاحبه های صوتی اعضای خانواده اعلام میگردد مورد تایید اعضای خانواده رضا شهابی و کارگران و فعالین عضو در کمیته دفاع از رضا شهابی است.
همچنین اخیرا نوشته جاتی منتشر شده که از زبان یکی از اعضای خانواده از چند فعال سیاسی تشکر شده است، ما ضمن تکذیب این نوشته‌جات اعلام میکنیم که اعضای خانواده رضا که خود موسس و عضو کمیته دفاع هستند، در صورتی که بخواهند اطلاعیه یا نوشته ای منتشر کنند از طریق کمیته دفاع اعلام خواهند کرد.
لازم به ذکر است که پزشکان معالج رضا اعلام کرده اند که رضا بعد از پایان اعتصاب حداقل 30 روز باید زیر نظر باشد و خون به او تزریق شده و تقویت شود و سپس دوباره از او آزمایش به عمل آید که آیا وی آمادگی لازم برای بیهوشی و عمل جراحی را دارد یا خیر.
ما اعلام میکنیم که مسوولان میتوانند محتویات پرونده ی رضا شهابی را منتشر کنند تا همگان قضاوت کنند که آیا مطابق پاپوش سازی ها و ادعاهای مقامات امنیتی که اکنون مورد استفاده ی مسوولین قضایی است، رضا شهابی متهم است و یا باید از سوی اجتماع مورد تقدیر عمومی قرار گیرد؟!
کمیته دفاع از رضا شهابی ضمن اعلام نگرانی از وضعیت جسمی رضا بار دیگر به مسوولان قضایی اعلام میکند که لازم است هرچه سریعتر نسبت به آزادی رضا شهابی اقدام نمایند.
شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی ، آقای محمود صالحی : 09188747104
ایمیل و وبلاگ رسمی کمیته دفاع از رضا شهابی :
کمیته دفاع از رضا شهابی – چهارم دیماه 90
اسامی افراد جدیدی که به عضویت کمیته دفاع از رضا شهابی درامده اند:
ناصرزرافشان،شريف ساعدپناه،سوما ساعدپناه،كيوان ساعدپناه،دلير سفيدي،مظفر صالح‌نيا،عبدالله صمدي،شاهرخ كريمي،دياكو  مردوخي منیزه صادقی، شهناز گلزاری محمود قلی زاده، عباس سپهری،لیلا زمانی،وحید مختارپور،طه ولیزاده،پاشا شاکر،هوشیار نجاری، عبدالله کاظمی، محی الدین رجبی، فرهاد حاتمی دلیر سفیدی،دلیر حشمتی و شمس الدین مرادی،بهزاد زمانی، اسعد مریوانی، مسعود مریوانی،هوشیار بهمنی، منصور محمد، آرزو روحی،مریم  صادقی،  دیاکو مردوخی،آزاد ورمزیار،شاهرخ کریم،نقشین ناصری، محی الدین رجبی، محمد علی خلیلی، زینب قباد پور، برهان رضوی، حبیب اله سلیمانی عبدالله کاظمی، صدیق امجدی،کوروش فتحی، محمد امین میرکی،فواد رنجبری،حسن رنجبری،طلیعه سلامی،هه ساره ابراهیمی،جلال احمدي،سعيد حسيني،شهلا دل بينا،برهان رضوي،شیوا سبحانی،حبیب اله سلمانی
بدین ترتیب آخرین لیست اعضای کمیته دفاع از رضا شهابی(376 نفر تا به امروز) :

رحمان ابراهيم زاده - يوسف آب خرابات -علي آزادي- ولي آزادي- بهنام ابراهیم زاده - لقمان ابراهیم زاده - سعید ابراهیمی - فرهاد ابراهیمی- هه ساره ابراهیمی- جلال احمدی-جمیل احمدی - فرزاد احمدیلطف اله احمدی - توفیق اسدی - طيب اسدي- محمد اسدي- بهروز اسماعيلي- سنا اسماعیلی - سیما احسان خواه – يداله احمد پناه- عليرضا اكبري - توفیق امین پناه - مهرداد امین وزیری –جلال اميني-عباس اندریانیريحانه انصاري –صدیق امجدی- اسماعیل بازافکن -مریم بختیاری - کوروش بخشنده –هوشیار بهمنی- شادی بهرامی- گلباغ بهمنی-سميه بهشتي زاد –كيانوش بهشتي-كيومرث بهشتي زاده- ناصر پركاليان- یاشار پورخامنه – زانيارپورعباد- سيوان عبدي- فرزام عبدي- برهان پیر خضرانی - جلال پیروتی - حسين پيروتي - رحمان تنها -وحيد تيطاخي- فرهاد حاتمی -شوان حبیبی -حسين حسن آبادي -محمد حسین- مجید حمیدی- ئاکو حسینی - شیرکو حسینی - علی حسینی –شاهو حسین پناهی- صباح حیدری- غالب حسینی- عبداله حسینی –سعید حسینی- خالد حسيني - محسن حسینی تبار – دلیر حشمتی-علیرضا خباز –علي خدارحمي-صديق خسروي - گلریز خلیلی-چگوارا خورشيدي- خليل خورشيدي-محمد علی خلیلی-سامره داشاد- شهلا دل بینا-سوسن رازاني-منيره رحيني-ربابه رضایی –فريبا رضايي- شهناز رضا قلي- ديلان رضاقلي –برهان رضوی- فريبرز رئيس دانا- بیژن رستمی – محی الدین رجبی-سید داوود رضوی - حمید رضایی - ظهیر رضوی - حشمت الله رضایی -هاشم رستمی – آرزو روحی- فواد رنجبری-حسن رنجبری-زاهد رضوي-اكبر زاهدي-ناصر زرافشان-بهزاد زمانی-لیلا زمانی-فواد زندی –بهمن زندی- شریف ساعد پناه-سوما ساعد پناه- کیوان ساعد پناه-صدیق سبحانی-شیوا سبحانی- عباس سپهری-احمد سجادي- حسن سعیدی - هوشیار سعیدی –هاجر سعيدي- دلیر سفیدی-علی سهرابی- نيما سهرابي- طلیعه سلامی-مسعود سلیم پور-خالد ساعدی - فتاح سلیمانی - مسعود سبحانی - رحمان سلیمانی -اديب سوره بومه- واحد سيده- دلیر سفیدی-حبیب اله سلیمانی-ژوبین شادی- پاشا شاکر-نسترن شامعلی – كيوان شريفي-زاهد شريعتي-علی شهابی زکریا - بهنام شهابی زکریا-حسن شهابی زکریا - پژمان شهابی زکریا - سمیه شوقی شندی - شیرین شهابی  زكريا - محمد امین شهابی زكريا - زهرا شهابی زكريا - بهمن شهابی زكريا - مهدی شهابی زكريا - عسگر شهابی زكريا - قاسم شهابی زكريا –ليلا شهابي - فرامرز شریعتی - عمر شعبانی - جلیل شریفیان – بهاره صابری- نظام صادقی –منیژه صادقی-مریم صادقی-نجیبه صالحزاده - محمود صالحی- علی صالحی –مظفر صالح نیا-عبداله صمدی-ا مهرداد صبوری- مادر صمدی زکریا - یدالله صمدی- بختیار صمدی - حاتم صمدی – شاهو صفياري-محمد عبدی پور –مرضيه عبدي- ریبوار عبدالهیفواد عبدالهی- محمد عزيزي -علیرضا عسگریسروش عليپور- آرام فاتحي- طاهره فاضلي- بيان فتاحي-سیروس فتحی-کوروش فتحی-رابعه فروردين- ابوبکر فطنی - چینی فیضی- کیوان فروتن - شورش فروتن - بهزاد فرج الهی کاظم فرج الهی - کژال فتاحی - مریم قاسملو – پژمان قادري-وفا قادری – زینب قباد پور-یداله قطبی-محمود قلی زاده- عبداله کاظمی- سورام كريمي - سیف اله کمانگر عطیه کمانگر – ژوبین کمانگر- ناصر كمانگر-مرتصی کمساری-شاهرخ کریمی- رحمان كريميان-چیمن کیخسروی – علی کریمی-  شهناز گلزاری-شعله گودرزی-محمد گويليان- اقبال لطیفی - شهناز لرکی – بردیا مارابی- افسانه ملا زینل – فريد مجيدي-مینا موحد - جلیل محمدی - مجيد محمودي –شمس الدین مرادی-زاهد مرادیان غریب مرادیان - آزاد مرادی نیا-پروین مرادی نیا – اسعد مریوانی-مسعود مریوانی-صباح ملکی - کمال ملکی -مجید ملکی -نادر ملكي- ستار ملایی - سیروان مجیدی - ایوب مجیدی - جهانگیر محمود ویسی-حامد محمودی نژاد - لاله محمدی-وحید مختارپور-محمد مولانايي- فردین میرکی –محمد امین میرکی-شریفه محمدی- منيره محمدي- نوشین محمدی –هدي محمدي- مریم میرکی - بهمن محمدی - سعید مقدم –منصور محمد- کوکب محمدی-فردين مهدي-عمر مینایی – كيوان مرادي-فرزاد مرادی نیا - خبات مرادی - مازیار مهرپور –دیاکو مردوخی- نسرین محمدی - نادر نادری - فایق نامداری - کوروش نامداری - پروین نامداری –نقشین ناصری- فردين نگهدار-هوشیار نجاری-نامق نیکدل- پدرام نصرالهی - گوهر ناصری -افشین ندیمی پور-علی اکبر نظری - سید رضا نعمتی پور- آرمان نوري زاد- آزاد ورمزیار-احسن وزیری -آزاد وكيلي-اشكان وكيلي-جهانبخش وكيلي- ميلاد وكيلي - طه ولیزاده-عباس هاشمپور - میترا همایونی - آمانج یوسفی - قانع یوسفی -پروين يوسفي نژاد ...

Friday, 23 December 2011

رضا شهابی به خواسته ی جنبش کارگری اعتصابش را پایان داد – اطلاعیه شماره 10 کمیته دفاع از رضا شهابی

غروب روز پنجشنبه یکم دیماه 90 رضا شهابی پس از 30 روز اعتصاب غذا، درخواست خیل کثیری از کارگران و فعالان کارگری و تشکل ها و نهاد های مختلف را که به کمیته دفاع از رضا شهابی واصل شده بود را پذیرفت و قبول کرد که اعتصاب غذایش را پایان دهد.
رضا اعلام کرد من به درخواست های اینهمه کارگر و فعال کارگری و نهاد های مختلف که به کمیته دفاع از من پیام فرستاده اند و خواستار پایان دادن به اعتصاب شده بودند احترام قائلم.اگرچه بنا داشتم  تا پای مرگ به اعتصاب ادامه دهم، اما اکنون بیش از این نمیتوانم قبول کنم که به این همه درخواست کماکان پاسخ منفی دهم.من بین انتخاب خودم و خواسته ی جنبش کارگری دومی را میپذیرم و به احترام همه ی آنها از تصمیم خودم مبنی بر ادامه ی اعتصاب میگذرم.
پزشکان رضا اعلام کرده اند علائم حیاتی رضا شهابی در وضعیت بحرانی قرار دارد و او علاوه بر ضعف مفرط دچار کم خونی شدید نیز شده است.
اعضای خانواده ی شهابی نیز اعلام کرده اند که اکنون مسوولان قضایی که اینهمه قول مساعد داده اند که برای آزادی رضا سریعا اقدام کنند لازم است بعد از 20 ماه سرگردانی و فشار و بلاتکلیفی و فشار های روحی و جسمی برای آزادی این کارگر دربند اقدام نمایند.
کمیته دفاع از رضا شهابی با اعلام هشدار نسبت به وضعیت جسمی بحرانی رضا ، خواستار سرعت دادن به روند معالجه ی وی و حرکت مسوولان قضایی برای فراهم کردن آزادی بی قید و شرط این کارگر دربند میباشد.
کمیته دفاع از رضا شهابی – ساعت 5 عصر پنجشنبه 1 دیماه 90

Tuesday, 20 December 2011

اطلاعيه‌ي 9 كميته‌ي دفاع از رضا شهابي – ادامه‌ي اعتصاب، جابه‌جايي رضا و كارشكني در روند معالجه

رضا شهابي در حالي 28‌اُمين روز اعتصاب خود را پشت سر مي‌گذارد كه او را امروز به جهت بررسي امكان بيهوشي براي عمل، نزد پزشك متخصص بيهوشي بيمارستان امام خميني بردند. اين پزشك پس از انجام معاينات و بررسي وضعيت جسماني رضا گفت : «من به هيچ وجه صلاح نمي‌دانم كه تو را بيهوش كنند، زيرا پس از 28 روز اعتصاب غذا اصلا وضعيت طبيعي نداري و فشار خونت نرمال نيست. در ضمن جواب آزمايش‌هايت را هم هنوز اعلام نكرده‌اند و من نمي‌توانم بدون ديدن آن‌ها نظر دهم».
همچنين ديشب رضا را از بخش اصلي «مغز و اعصاب» بيمارستان كه شرايط نسبتاً مساعدي داشت به يكي از بخش‌هاي قديمي منتقل كرده‌اند كه اصلاً وضعيت مناسبي ندارد و هنگامي كه خانواده از دليل اين انتقال سؤال كردند، به آن‌ها پاسخ داده شد كه: «آن بخش اولي خصوصي است و هزينه‌ي آن بالا است و زندان زير بار هزينه‌هاي آن نمي‌رود»! دكتر معالج رضا نيز كه امروز او را ديده بود از اين انتقال بسيار تعجب كرده و گفته بود: «من به هيچ وجه از اين انتقال خبر نداشتم و امروز در همان بخش دنبال تو مي‌گشتم! چه كسي دستور داده تو را به اين جا منتقل كنند. با توجه به وضعيتي كه داري اين بخش اصلاً مناسب نيست و بايد سريعاً به بخش قبل بازگردي». اين دكتر گفته است كه در صورت عمل به قطعه‌اي براي گردن رضا نياز است كه قيمت آن در حدود 2 ميليون تومان است.
هم‌چنين شنيده شده است كه از سربازان نگهبان رضا، نامه‌اي مبني بر رضايت براي عمل‌اش گرفته شده كه رضا و خانواده‌‌اش به شدت نسبت به اين عمل اعتراض دارند، زيرا تنها مرجع براي رضايت عمل خانواده‌ي مريض است.

كميته‌ي دفاع از رضا شهابي با اعتراض شديد به روند معالجه‌ي رضا، خواهان آزادي هر چه سريع و بي‌قيد و شرط رضا شهابي است و در صورت ادامه‌ي اين روند دست به اقدامات مقتضي خواهد زد.

كميته‌ي دفاع از رضا شهابي – 28 آذر 90

جديد ترين ليست اعضاي كميته دفاع از رضا شهابي:
يوسف آب خرابات -علي آزادي- ولي آزادي- رحمان ابراهيم زاده - بهنام ابراهیم زاده - لقمان ابراهیم زاده - سعید ابراهیمی - فرهاد ابراهیمی- جمیل احمدی - فرزاد احمدیلطف اله احمدی - توفیق اسدی - طيب اسدي- محمد اسدي- بهروز اسماعيلي- سنا اسماعیلی - سیما احسان خواه – يداله احمد پناه- عليرضا اكبري - توفیق امین پناه - مهرداد امین وزیری –جلال اميني-عباس اندریانیريحانه انصاري - اسماعیل بازافکن -مریم بختیاری - کوروش بخشنده – شادی بهرامی- گلباغ بهمنی-سميه بهشتي زاد –كيانوش بهشتي-كيومرث بهشتي زاده- ناصر پركاليان- یاشار پورخامنه – زانيارپورعباد- سيوان عبدي- فرزام عبدي- برهان پیر خضرانی - جلال پیروتی - حسين پيروتي - رحمان تنها -وحيد تيطاخي -شوان حبیبی -حسين حسن آبادي -محمد حسین- مجید حمیدی- ئاکو حسینی - شیرکو حسینی - علی حسینی –شاهو حسین پناهی- صباح حیدری- غالب حسینی- عبداله حسینی - خالد حسيني - محسن حسینی تبار - علیرضا خباز –علي خدارحمي-صديق خسروي - گلریز خلیلی-چگوارا خورشيدي- خليل خورشيدي-سامره داشاد- سوسن رازاني-منيره رحيني-ربابه رضایی –فريبا رضايي- شهناز رضا قلي- ديلان رضاقلي - فريبرز رئيس دانا- بیژن رستمی - سید داوود رضوی - حمید رضایی - ظهیر رضوی - حشمت الله رضایی -هاشم رستمی – زاهد رضوي-اكبر زاهدي-فواد زندی –بهمن زندی- صدیق سبحانی -احمد سجادي- حسن سعیدی - هوشیار سعیدی –هاجر سعيدي- علی سهرابی- نيما سهرابي- مسعود سلیم پور-خالد ساعدی - فتاح سلیمانی - مسعود سبحانی - رحمان سلیمانی -اديب سوره بومه- واحد سيده- ژوبین شادی- نسترن شامعلی – كيوان شريفي-زاهد شريعتي-علی شهابی زکریا - بهنام شهابی زکریا-حسن شهابی زکریا - پژمان شهابی زکریا - سمیه شوقی شندی - شیرین شهابی  زكريا - محمد امین شهابی زكريا - زهرا شهابی زكريا - بهمن شهابی زكريا - مهدی شهابی زكريا - عسگر شهابی زكريا - قاسم شهابی زكريا –ليلا شهابي - فرامرز شریعتی - عمر شعبانی - جلیل شریفیان – بهاره صابری- نظام صادقی - نجیبه صالحزاده - محمود صالحی- علی صالحی – مهرداد صبوری- مادر صمدی زکریا - یدالله صمدی- بختیار صمدی - حاتم صمدی – شاهو صفياري-محمد عبدی پور –مرضيه عبدي- ریبوار عبدالهیفواد عبدالهی- محمد عزيزي -علیرضا عسگری –سروش عليپور- آرام فاتحي- طاهره فاضلي- بيان فتاحي-سیروس فتحی-رابعه فروردين- ابوبکر فطنی - چینی فیضی- کیوان فروتن - شورش فروتن - بهزاد فرج الهی – کاظم فرج الهی - کژال فتاحی - مریم قاسملو – پژمان قادري-وفا قادری - یداله قطبی-سورام كريمي - سیف اله کمانگر عطیه کمانگر – ژوبین کمانگر- ناصر كمانگر-مرتصی کمساری- رحمان كريميان-چیمن کیخسروی – علی کریمی-  شعله گودرزی-محمد گويليان- اقبال لطیفی - شهناز لرکی – بردیا مارابی- افسانه ملا زینل – فريد مجيدي-مینا موحد - جلیل محمدی - مجيد محمودي -زاهد مرادیان –غریب مرادیان - آزاد مرادی نیا-پروین مرادی نیا - صباح ملکی - کمال ملکی -مجید ملکی -نادر ملكي- ستار ملایی - سیروان مجیدی - ایوب مجیدی - جهانگیر محمود ویسی-حامد محمودی نژاد - لاله محمدی-محمد مولانايي- فردین میرکی –شریفه محمدی- منيره محمدي- نوشین محمدی –هدي محمدي- مریم میرکی - بهمن محمدی - سعید مقدم - کوکب محمدی-فردين مهدي-عمر مینایی – كيوان مرادي-فرزاد مرادی نیا - خبات مرادی - مازیار مهرپور - نسرین محمدی - نادر نادری - فایق نامداری - کوروش نامداری - پروین نامداری - فردين نگهدار-نامق نیکدل- پدرام نصرالهی - گوهر ناصری -افشین ندیمی پور-علی اکبر نظری - سید رضا نعمتی پور- آرمان نوري زاد- احسن وزیری -آزاد وكيلي-اشكان وكيلي-جهانبخش وكيلي- ميلاد وكيلي - عباس هاشمپور - میترا همایونی - آمانج یوسفی - قانع یوسفی -پروين يوسفي نژاد...

Sunday, 18 December 2011

اطلاعيه شماره 8 كميته دفاع از رضا شهابي روز 27-ام اعتصاب-بلاتكليفي و خطر جاني-ملاقات در بيمارستان-اعضاي جديد كميته

رضا شهابي در حالي كه در بخش ضايعات نخاعي و با اوضاع سخت جسمي بستري شده است كماكان دراعتصاب غذا به سر مي­برد و بعد از 27 روز اعتصاب هنوز نپذيرفته است كه از هيچ گونه تغذيه­اي استفاده كند.
رضا در حالي كه گردنش بسته شده و بيحال روي تخت افتاده است دائما تكرار ميكند كه "من مي­خواهم كه زودتر آزاد شوم.اين دست بند و پا بند و زنجير و اينهمه مامور براي چيست؟ مگر من جنايت كار هستم؟من بايد در شرايط مناسبي و با آسودگي خاطر و در حالي كه اعضاي خانواده ام در كنارم هستند عمل جراحي انجام دهم."
رضا تاكيد دارد كه بايد بدون قيد و شرط آزاد شود.
از سويي تمامي دوستاني كه رضا را ملاقات كرده اند،تاكيد ميكنند رضا از روحيه ي بسيار بالايي برخوردار است اما از نظر جسمي در شرايط خطرناكي قرار دارد و بايد به زودي آزاد شود و اعتصاب غذايش پايان يابد.
رضا از تمام افراد و تشكل هايي كه از او و خانواده اش حمايت كرده اند تشكر كرده و گفته " دست شما را ميبوسم، تا وقتي قلب شما مي­تپد قلب من هم مي­تپد.من از همه شما تشكر ميكنم ".
كميته دفاع از رضا شهابي خواستار آزادي بي قيد و شرط و فوري رضا شهابي است و از اعضا و نيز افراد و تشكل هاي حامي درخواست ميكند از انجام هيچ گونه تلاشي در اين راستا فروگذار نكنند.
همچنين از اعضاي اين كميته درخواست ميشود برنامه ها و نظرات پيشنهادي خود را به اين كميته ارسال نمايند.
كميته دفاع از رضا شهابي- 27 آذر 90

اعضايي كه از داخل كشور در چند روز اخير به كميته دفاع پيوسته اند:
فريبرز رئيس دانا، آزاد وکیلی،جهانبخش وکیلی،وحید تیطاخی ،فردین نگهدار، هدی محمدی،اكبر زاهدي،طيب اسدي،محمد اسدي،اشكان وكيلي،سامره داشاد،سروش عليپور،علي آزادي،علي خدارحمي،فردين مهدي، ،ناصر پركاليان،شنهاز رضا قلي،ولي آزادي،كيوان شريفي،محمد عزيزي،ليلا شهابي،سوسن رازاني،جلال امینی،حسين حسن آبادي،محمد گويليان،هاجر سعيدي،اديب سوره بومه،مجيد محمودي،شاهو حسين پناهی،زانيار پورعباد،نيما سهرابي،كيومرث بهشتي زاده، آرام فاتحي،يداله احمد پناه،بهروز اسماعيلي،ميلاد وكيلي،فريد مجيدي،سميه بهشتي زاد،كيانوش بهشتي،زاهد شريعتي،احمد سجادي،پژمان قادري،بهمن زندی،محمد مولانايي،واحد سيده،يوسف آب خرابات،ناصر كمانگر،رحمان كريميان،فرزام عبدي،سورام كريمي،رابعه فروردين،زاهد رضوي،چگوارا خورشيدي،ديلان رضا قلي،منيره رحيني،بيان فتاحي،نادر ملكي،پروين يوسفي نژاد،فريبا رضايي،جلال اميني،شاهو صفياري،خليل خورشيدي،آرمان نوري زاد،مرضيه عبدي،منيره محمدي،سيوان عبدي،كيوان مرادي،طاهره فاضلي...
که بدین ترتیب جدیدترین لیست اعضا شامل 324 نفر
جديد ترين ليست اعضاي كميته دفاع از رضا شهابي:
يوسف آب خرابات -علي آزادي-ولي آزادي-رحمان ابراهيم زاده - بهنام ابراهیم زاده - لقمان ابراهیم زاده - سعید ابراهیمی - فرهاد ابراهیمی- جمیل احمدی - فرزاد احمدیلطف اله احمدی - توفیق اسدی -طيب اسدي-محمد اسدي- بهروز اسماعيلي-سنا اسماعیلی- سیما احسان خواه –يداله احمد پناه- عليرضا اكبري - توفیق امین پناهمهرداد امین وزیری –جلال اميني-عباس اندریانیريحانه انصاري - اسماعیل بازافکن -مریم بختیاری - کوروش بخشنده – شادی بهرامی- گلباغ بهمنی-سميه بهشتي زاد –كيانوش بهشتي-كيومرث بهشتي زاده-ناصر پركاليان-یاشار پورخامنه –زانيارپورعباد-سيوان عبدي-فرزام عبدي- برهان پیر خضرانی - جلال پیروتی - حسين پيروتي - رحمان تنها -وحيد تيطاخي -شوان حبیبی -حسين حسن آبادي -محمد حسین- مجید حمیدی- ئاکو حسینی - شیرکو حسینی - علی حسینی –شاهو حسین پناهی- صباح حیدری- غالب حسینی- عبداله حسینی - خالد حسيني - محسن حسینی تبار - علیرضا خباز –علي خدارحمي-صديق خسروي - گلریز خلیلی-چگوارا خورشيدي- خليل خورشيدي-سامره داشاد- سوسن رازاني-منيره رحيني-ربابه رضایی –فريبا رضايي-شهناز رضا قلي-ديلان رضاقلي- فريبرز رئيس دانا- بیژن رستمی - سید داوود رضوی - حمید رضایی - ظهیر رضوی - حشمت الله رضایی -هاشم رستمی – زاهد رضوي-اكبر زاهدي-فواد زندی –بهمن زندی- صدیق سبحانی -احمد سجادي- حسن سعیدی - هوشیار سعیدی –هاجر سعيدي- علی سهرابی- نيما سهرابي- مسعود سلیم پور-خالد ساعدی - فتاح سلیمانی - مسعود سبحانی - رحمان سلیمانی -اديب سوره بومه- واحد سيده- ژوبین شادی- نسترن شامعلی – كيوان شريفي-زاهد شريعتي-علی شهابی زکریا - بهنام شهابی زکریا-حسن شهابی زکریا - پژمان شهابی زکریا - سمیه شوقی شندی - شیرین شهابی  زكريا - محمد امین شهابی زكريا - زهرا شهابی زكريا - بهمن شهابی زكريا - مهدی شهابی زكريا - عسگر شهابی زكريا - قاسم شهابی زكريا –ليلا شهابي - فرامرز شریعتی - عمر شعبانی - جلیل شریفیان – بهاره صابری- نظام صادقی - نجیبه صالحزاده - محمود صالحی- علی صالحی – مهرداد صبوری- مادر صمدی زکریا - یدالله صمدی- بختیار صمدی - حاتم صمدی – شاهو صفياري-محمد عبدی پور –مرضيه عبدي- ریبوار عبدالهیفواد عبدالهی- محمد عزيزي -علیرضا عسگری –سروش عليپور- آرام فاتحي- طاهره فاضلي- بيان فتاحي-سیروس فتحی-رابعه فروردين- ابوبکر فطنی - چینی فیضی- کیوان فروتن - شورش فروتن - بهزاد فرج الهی – کاظم فرج الهی - کژال فتاحی - مریم قاسملو – پژمان قادري-وفا قادری - یداله قطبی-سورام كريمي - سیف اله کمانگر عطیه کمانگر – ژوبین کمانگر- ناصر كمانگر-مرتصی کمساری- رحمان كريميان-چیمن کیخسروی – علی کریمی-  شعله گودرزی-محمد گويليان- اقبال لطیفی - شهناز لرکی – بردیا مارابی- افسانه ملا زینل – فريد مجيدي-مینا موحد - جلیل محمدی - مجيد محمودي -زاهد مرادیان –غریب مرادیان - آزاد مرادی نیا-پروین مرادی نیا - صباح ملکی - کمال ملکی -مجید ملکی -نادر ملكي- ستار ملایی - سیروان مجیدی - ایوب مجیدی - جهانگیر محمود ویسی-حامد محمودی نژاد - لاله محمدی-محمد مولانايي- فردین میرکی –شریفه محمدی- منيره محمدي- نوشین محمدی –هدي محمدي- مریم میرکی - بهمن محمدی - سعید مقدم - کوکب محمدی-فردين مهدي-عمر مینایی – كيوان مرادي-فرزاد مرادی نیا - خبات مرادی - مازیار مهرپور - نسرین محمدی - نادر نادری - فایق نامداری - کوروش نامداری - پروین نامداری - فردين نگهدار-نامق نیکدل- پدرام نصرالهی - گوهر ناصری -افشین ندیمی پور-علی اکبر نظری - سید رضا نعمتی پور- آرمان نوري زاد- احسن وزیری -آزاد وكيلي-اشكان وكيلي-جهانبخش وكيلي-ميلاد وكيلي- عباس هاشمپور - میترا همایونی - آمانج یوسفی - قانع یوسفی-پروين يوسفي نژاد...

Wednesday, 14 December 2011

اطلاعیه شماره 7 کمیته دفاع از رضا شهابی- رضا در بیمارستانی در تهران بستری شده


رضا شهابی در حالت وخیم جسمی به طور اورژانسی در بیمارستان امام خمینی شهر تهران بستری شده است.
کمیته دفاع از رضا شهابی نسبت به وضعیت حساس رضا هشدار داده و توجه همگان را به این نکته جلب می‌کند که چند مهره‌ی گردن رضا باید جایگزین شده و او عمل جراحی بسیاری حساسی را پیش رو دارد. به همین دلیل لازم است مسئولین بیمارستانی و قضایی و امنیتی به شکلی دقیق مراقب وضعیت سلامت او باشند. هر گونه سهل‌انگاری در مراقبت پزشکی از رضا، باعث فلج شدن وی خواهد شد.
اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
کمیته‌ی دفاع از رضا شهابی- ساعت 5 عصر چهارشنبه 23 آذرماه 90
اسامی اعضایی که در دو روز اخیر به کمیته دفاع پیوسته اند : بهنام ابراهیم زاده - کاظم فرج الهی - شریفه محمدی – محمد حسین- نظام صادقی- مجید ملکی- غریب مرادیان – اسماعیل بازافکن- سیف اله کمانگر- سعید ابراهیمی – بهاره صابری- شعله گودرزی – شادی بهرامی- عطیه کمانگر- سنا اسماعیلی- بردیا مارابی- ژوبین کمانگر- ژوبین شادی- علی کریمی- امانج یوسفی- قانع یوسفی- فواد عبدالهی – مهرداد صبوری – فرهاد ابراهیمی- - سیروس فتحی –سیما احسان خواه – علیرضا خباز

لیست کامل اعضا تا به امروز:
رحمان ابراهيم زاده - بهنام ابراهیم زاده - لقمان ابراهیم زاده – سعید ابراهیمی – فرهاد ابراهیمی- جمیل احمدی - فرزاد احمدی -  لطف اله احمدی - توفیق اسدی – سنا اسماعیلی- سیما حسان خواه - عليرضا اكبري - توفیق امین پناه -  مهرداد امین وزیری - عباس اندریانی -  ريحانه انصاري - اسماعیل بازافکن -مریم بختیاری - کوروش بخشنده – شادی بهرامی- گلباغ بهمنی-یاشار پورخامنه - برهان پیر خضرانی - جلال پیروتی - حسين پيروتي - رحمان تنها  شوان حبیبی - محمد حسین- مجید حمیدی - ئاکو حسینی - شیرکو حسینی - علی حسینی - صباح حیدری- غالب حسینی- عبداله حسینی - خالد حسيني - محسن حسینی تبار - علیرضا خباز - صديق خسروي - گلریز خلیلی - ربابه رضایی - بیژن رستمی - سید داوود رضوی - حمید رضایی - ظهیر رضوی - حشمت الله رضایی - هاشم رستمی - فواد زندی – صدیق سبحانی - حسن سعیدی - هوشیار سعیدی - علی سهرابی - مسعود سلیم پور-خالد ساعدی - فتاح سلیمانی - مسعود سبحانی - رحمان سلیمانی – ژوبین شادی- نسترن شامعلی - علی شهابی زکریا - بهنام شهابی زکریا-حسن شهابی زکریا - پژمان شهابی زکریا - سمیه شوقی شندی - شیرین شهابی  زكريا - محمد امین شهابی زكريا - زهرا شهابی زكريا - بهمن شهابی زكريا - مهدی شهابی زكريا - عسگر شهابی زكريا - قاسم شهابی زكريا -فرامرز شریعتی - عمر شعبانی - جلیل شریفیان – بهاره صابری- نظام صادقی - نجیبه صالحزاده - محمود صالحی- علی صالحی – مهرداد صبوری- مادر صمدی زکریا - یدالله صمدی- بختیار صمدی - حاتم صمدی - محمد عبدی پور - ریبوار عبدالهی – فواد عبدالهی- علیرضا عسگری – سیروس فتحی- ابوبکر فطنی - چینی فیضی- کیوان فروتن - شورش فروتن - بهزاد فرج الهی – کاظم فرج الهی - کژال فتاحی - مریم قاسملو - وفا قادری - یداله قطبی - سیف اله کمانگر –عطیه کمانگر – ژوبین کمانگر- مرتصی کمساری- چیمن کیخسروی – علی کریمی-  شعله گودرزی- اقبال لطیفی - شهناز لرکی – بردیا مارابی- افسانه ملا زینل - مینا موحد - جلیل محمدی - زاهد مرادیان –غریب مرادیان - آزاد مرادی نیا-پروین مرادی نیا - صباح ملکی - کمال ملکی مجید ملکی - ستار ملایی - سیروان مجیدی - ایوب مجیدی - جهانگیر محمود ویسی-حامد محمودی نژاد - لاله محمدی -  فردین میرکی –شریفه محمدی-  نوشین محمدی - مریم میرکی - بهمن محمدی - سعید مقدم - کوکب محمدی-عمر مینایی - فرزاد مرادی نیا - خبات مرادی - مازیار مهرپور - نسرین محمدی - نادر نادری - فایق نامداری - کوروش نامداری - پروین نامداری - نامق نیکدل - پدرام نصرالهی - گوهر ناصری -افشین ندیمی پور-علی اکبر نظری - سید رضا نعمتی پور - احسن وزیری - عباس هاشمپور - میترا همایونی - آمانج یوسفی – قانع یوسفی ...

اطلاعیه شماره 6 کمیته دفاع از رضا شهابی – آیا رضا به بیمارستان منتقل شده است ؟


پس از انواع گفته های ضد و نقیض ، روز چهارشنبه 23 آذر ماه توسط یک مقام قضایی در دادستانی مقدس مستقر در زندان اوین، به خانواده ی رضا شهابی اعلام شده که رضا به بیمارستانی نامعلوم منتقل شده است.
این در حالی است که رضا در تماس تلفنی روز سه شنبه اعلام کرده بود در ارسال وی به بیمارستان تعلل میشود و حتا به او گفته اند که پرونده ی پزشکی مفقود شده است.قاضی پرونده نیز اعلام کرده از بیماری رضا خبری ندارد!
رضا اکنون در بیست و سومین روز اعتصاب خود به سر میبرد و بعید نیست در اثر وخامت اوضاع جسمانی و از بیم فلج شدن یا ضایعه ی جدی به سلامتی او به بیمارستان منتقل شده باشد.
از سویی مطابق هشدار پزشکان، عمل پیش روی رضا بسیار حساس و خطرناک است و ضروری است رضا با بالاترین حساسیت ها تحت مراقبت قرار گیرد و هرگونه تعلل یا کم دقتی در مراقبت پزشکی و یا عمل و مراقبت های بعدی باعث فلج شدن رضا خواهد شد و عواقب آن مستقیما متوجه مسوولان قضایی و امنیتی خواهد بود.
این کمیته در صورت اطمینان از بستری شدن رضا، اخبار تکمیلی را اعلام خواهد نمود.اما بدینوسیله از تمامی اعضا و نهاد ها و اشخاص حامی میخواهد برای آزادی بی قید و شرط و فوری رضا شهابی تلاش های خود را تسریع بخشند.

کمیته دفاع از رضا شهابی – 23 آذرماه 90
k.d.shahabi@gmail.com