Wednesday, 28 December 2011

اعلام حمایت تشکل ها و جمع های کارگری ایران از «کمیته دفاع از رضا شهابی»

اعلام حمایت از کمیته دفاع از رضا شهابی
رضا شهابی از فعالین سرشناس جنبش طبقه کارگر، بیش از 19 ماه است که فقط به خاطر دفاع از ابتدائی‌ترین حقوق خود و هم طبقه‌ای‌هایش در زندان به سر می‌برد. رضا شهابی در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش به مدت یک ماه اعتصاب غذا کرد که با درخواست فعالین جنبش کارگری، به اعتصاب غدای خود پایان داد اما وضعیت جسمی او همچنان وخیم است. در حمایت از رضا شهابی کمیته‌ایی با ابتکار خانواده‌اش و همچنین جمعی از فعالین کارگری تشکیل شد و محمود صالحی را به عنوان سخنگوی خود انتخاب کرد.
ما جمعی از کارگران عسلویه ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت رضا شهابی و عدم رسیدگی به وضعیت جسمی او، خواستار آزادی بدون قید و شرط وی و دیگر فعالین کارگری زندانی هستیم.
ما خود را بخشی از کمیته دفاع از رضا شهابی می‌دانیم و در حد توان برای آزادی رضا شهابی و معالجه فوری او تلاش خواهیم کرد.
جمعی‌ از کارگران عسلویه 
از رضا شهابی، کارگرزندانی، حمایت می کنیم
می دانیم ، رضا شهابی راننده و عضو سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به جرم خودآگاهی و دفاع از منافع طبقاتی خود و همکارانش حدود بیست ماه است که در زندان اوین بدون محکومیت و دربلاتکلیفی به بند کشیده شده است. این کارگر مبارز و آگاه در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و آزاد نشدنش ، به رغم تعیین قرار وثیقه ، یک ماه دست به اعتصاب غذا زد و جانش را بیش از پیش به خطر انداخت، و هم اکنون نیز در بیمارستان بستری می باشد.
حاکمان زور و سرمایه قادر نخواهند بود کارگران آگاه به منافع طبقاتی خود را با اسارت و زندان به سکوت بکشانند. ما اعضای وبلاگ کارگران نیروگاه های ایران ضمن فراخواندن همه کارگران نیروگاه ها به حمایت از رضا شهابی ، خواستار آزادی و فراهم آوردن زمینه های مداوای کامل ایشان توسط حاکمان و عوامل سرمایه هستیم. دفاع از هم طبقه ای مان، دفاع از خودمان است.
کارگران نیروگاه های ایران

دوستان وهمکاران گرامی
جان رضا شهابی در خطر است
رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بخاطر دفاع از کارگران بخاطر عضویت در سندیکای شرکت واحد بیش از ١٩ ماه است بدون هیچگونه اتهامی در زندانهای جمهوری اسلامی در بازداشت بسر می برد. اکنون سلامت جسمی او به علت فشارهای یازجویان سرکوب وشکنجه به مخاطره افتاده است. .دولت مهرورز تنها قدرتش به کارگران ودانشجویان ودیگر اقشار جامعه که حاضر نیستند تن به خواست آنها بدهند می رسد زندانی کردن فعالین کارگری وحامیان آنان تنها وتنها در جهت حمایت از سرمایه داران صورت می گیرد. با زندانی کردن فعالین کارگری وآزار و اذیت کردن خانواده انان وزهر چشم گرفتن از بقیه کارگران می خواهد صدای هر اعتراضی را بر علیه بی حقوقیها بر علیه معترضین اصلاحیه قانون کاررا از بین ببرد.
دستگیری کارگران وفعالین کارگری صدور احکام سنگین وبلاتکلیفی گذاشتن آنان بخشی از انتقام حامیان سرمایه از کارگران است رضا شهابی یکی از این کارگران است که ١٩ ماه بلا تکلیف در زندان بسر می برد با وجو تائید وخامت سلامتی او از طرف پزشک مقامات زندان حاضر نیستند برای سلامتی او کاری انجام بدهند.
رضا شهابی مجبور شده است برای رسیدگی به وضعیت سلامتی خود دست به اعتصاب بزند. تلاشهای خانواده ویاران او هیچگونه نتیجه ای نداده است.
.برای همین خانواده ویاران او برای رساندن صدای رضا شهابی مجبور شدند دست به تشکیل کمیته ای برای حفظ سلامتی وبرای دفاع از او بزنند ما جمعی از کارگران ایران خودرو ضمن حمایت از کمیته دفاع از رضا شهابی خواهان آزادی فوری وی هستیم. صدای رضا شهابی را وعلت بازداشت او را به گوش همه کارگران برسانید.
وبه کارگران بگوئید که جرم رضا شهابی دفاع از کارگران وعضویت در سندیکا می باشد که هیچ کدام از اینها در هیچ قانونی جرم نیستند. زندان جائی کارگران نیست زندان جای دزدان وغارتگران اموال کارگران است.
ما به کمیته دفاع از رضا شهابی اعلام می داریم که کارگران ایران خودرو ضمن اعلام همبستگی با کمیته دفاع برای آزادی رضا شهابی ودیگر کارگران زندانی در کنار شما برای آزادی همه زندانیان ایستاده اند.
جمعی از کارگران ایران خودرو - آذر ماه ٩٠


متحدانه از کمیته دفاع از رضا شهابی حمایت کنیم
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوبسرانی تهران و حومه بیش از یک سال و نیم است به جرم دفاع از حقوق خود و همکارانش در زندان بسر می برد. سلامتی جسمانی رضا در وضعیت نگران کننده ای است، احتمال فلج شدن یک سمت از بدنش می رود. طبق نظر پزشکان او باید تحت نظر پزشک متخصص و در استراحت کامل باشد. رضا بعد از این مدت طولانی همچنان بلاتکلیف است، و در اعتراض به این بلاتکیلفی دست به اعتصاب غذا زده است که سلامتی و زندگیش به طور جدی به خطر افتاده است.
در دفاع از رضا شهابی و برای نجات جانش، چند روزی است که کمیته ای توسط بستگان و دوستدارانش ایجاد گردیده. ما این اقدام را ضروری و ارج می نهیم و ضمن اینکه اعلام می کنیم در کنار تشکیل دهندگان کمیته دفاع از رضا شهابی هستیم و از این کمیته دفاع می کنیم، از همه کارگران، تشکلهای کارگری، سازمانها و احزاب مدافع حقوق کارگر در داخل و در سطح بین المللی می خواهیم از این کمیته حمایت کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی شوند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

جمع هایی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران


اعلام حمایت از تشکیل کمیته دفاع از رضا شهابی
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران نزدیک به 18 ماه است که بلاتکلیف و بدون ارتکاب جرمی در زندان بسر میبرد. از مدتها پیش و به دلیل شرایط زندان،  بیماری آرتروز وی تشدید پیدا کرده است و می باید بیرون از زندان تحت معالجه قرار بگیرد. برای دومین بار رضا شهابی در طول 18 ماه گذشته در اعتراض به فشارهای موجود در زندان و بلاتکلیفی اش دست به اعتصاب غذا زده است اما مسئولین پرونده رضا علیرغم وضعیت جسمانی وخیم وی و بدون توجه به خواست افکار عمومی و نهادها و تشکلهای کارگری در ایران و سرتاسر جهان مبنی بر آزادی رضا شهابی، وی را همچنان در زندان نگهداشته اند.
برای رهایی رضا شهابی از زندان باید دامنه اعتراض به وضعیت رضا و خواست آزادی فوری وبی قید شرط وی و دیگر کارگران زندانی را بیش از پیش گسترش داد، در این راستا  و برای تحقق خواست آزادی رضا، خانواده وی در کنار اعتراضات سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و دیگر تشکلهای کارگری در ایران و سرتاسر جهان اقدام به برپایی "کمیته دفاع از رضا شهابی" کرده اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ارج نهادن به اقدام خانواده رضا در تشکیل "کمیته دفاع از رضا شهابی" خود را بخشی از این کمیته و همه تلاشهایی میداند که برای آزادی فوری رضا شهابی در جریان است. ما با توجه به وضعیت جسمانی وخیم رضا شهابی، وارد شدن هر گونه ضایعه روحی و جسمی به وی را متوجه مسئولین پرونده رضا و بالاترین مقامات قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران میدانیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی، علی نجاتی، بهنام ابراهیم زاده و همه زندانیانی هستیم که بدلیل حق خواهی و آزادیخواهی در زندانهای سراسر کشور به بند کشیده شده اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- پانزدهم آذر ماه 1390

شهابی عزیز! کارگر آگاه و مبارز!
اعتصاب 20 روزه‌ی شما در اعتراض به شرایط سخت و مشقت‌بار زندان و درخواست به حق و انسانی شما در راستای رسیدگی به وضعیت‌تان پس از 19 ماه بلاتکلیفی خود و خانواده، حکایت از مقاومت و ثبات قدم شما کارگر زحمت‌کش و آگاه دارد.
اگر چه خانواده، دوستان، فعالین و تشکل‌های کارگری به این تصمیم شما احترام می‌گذارند و در مقابل این همه استقامت سر تعظیم فرود می‌آورند، اما از آن جا که سلامت شما و وجود کارگران زحمت‌کش و آگاهی چون شما بیش از هر چیز برای جنبش کارگری و تمامی انسان‌های آزادی‌خواه و عدالت‌طلب جامعه ارزش دارد، کمیته‌ی هماهنگی مصرانه از شما درخواست می‌کند با توجه به وضعیت بد جسمانی و نگرانی‌های علاقه‌مندان و دوست‌داران و به ویژه خانواده و فرزندان عزیزتان، به اعتصاب غذای خود پایان داده و خواسته‌های به حق‌تان را از طرق دیگری پیگیری کنید.
بی عدالتی در حق کارگران جزء لاینفک نظام سرمایه‌داری است و به همین دلیل مبارزه نیز جزء لاینفک و همیشگی زندگی کارگران است و تا زمانی که سایه‌ی شوم سرمایه بر شرایط کار و زندگی کارگران سنگینی می‌کند، این مبارزات ادامه خواهد داشت. پایان اعتصاب غذای شما به معنای پایان پافشاری بر خواسته‌های به حق شما و پایان مبارزه نخواهد بود.
هم‌چنین کمیته‌ی هماهنگی بر خود لازم می‌بیند تا حمایت همه‌جانبه‌‌‌اش را از «کمیته‌ی دفاع از رضا شهابی» و اقدامات این کمیته اعلام کند.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
20 آذرماه 1390
*. در پایان ذکر این نکته الزامی است که اگر بیانیه جمع یا تشکلی کارگری در داخل کشور درج نشده، دلیل آن تنها عدم اطلاع ما از وجود چنین بیانیه ای است. در این صورت لطف نموده و این موضوع را به ایمیل کمیته دفاع اطلاع دهید تا در اسرع وقت نسبت به درج آن اقدام شود.
کمیته دفاع از رضا شهابی – هفتم دیماه 90

No comments:

Post a Comment