Sunday, 11 December 2011

اطلاعیه شماره 4 کمیته دفاع از رضا شهابی – رضا را به جای بیمارستان به بند 350 منتقل کردند


روز  یکشنبه 20 آذرماه مسئولین زندان اوین، رضا شهابی را به جای بیمارستان به بند 350 زندان اوین منتقل کردند. این خبر را رضا طی تماسی تلفنی به خانواده اعلام کرد و گفت که مسئولین زندان در توجیه این اقدام‌شان گفته‌اند: « فشار خون تو بسیار پایین است و به همین دلیل باید به بند 350 منتقل شوی و نه بیمارستان»!
 این در حالی است که پس از پیگیری‌های مستمر خانواده و بر اساس نامه ی دادستان مبنی بر انتقال اورژانسی رضا به بیمارستان که از روز یک‌شنبه 13 آذر در اختیار مسئولین بند 209 قرار گرفت و همچنین بنابر گفته ی خود این مسئولین، باید رضای نیمه جان را در یکی از روزهای شنبه 19 آذر یا یک‌شنبه 20 آذر به بیمارستان که محل مداوای مریضان است منتقل می‌کردند، نه بند 350 که محل نگهداری زندانیان است!
خطر جانی و احتمال فلج شدن رضا را به شدت تهدید می‌کند و نگرانی ها برای سلامت او بسیار بالا رفته است.
 در حالی که رضا بیستمین روز اعتصاب خود را در بدترین شرایط جسمی سپری می کند، ما ضمن محکوم کردن ادامه ی بازداشت رضا، خواستار انتقال اورژانسی و فوری رضا شهابی به بیمارستان هستیم و به مسئولین گوشزد می‌کنیم که تمام عواقب جانی ناشی از کوتاهی‌شان در انتقال او به بیمارستان، مستقیماً متوجه آن‌هاست.
کمیته دفاع از رضا شهابی – شنبه  20 آذرماه 90

No comments:

Post a Comment