Tuesday, 15 July 2014

اطلاعیه شماره ۷۴: اگر رضا با این شرایط عمل جراحی شود، زنده از عمل بیرون نخواهد آمد!

همانطور که چند ساعت پیش در بیانیه ٧٣ اشاره شد امروز رضا شهابی در حالی چهل و پنجمین روز اعتصاب غذا را می گذراند که همچنان نگرانی ها در مورد سلامتی وی بیشتر می شود. رضا تا کنون ١٧.۵ کیلوگرم وزن کم کرده است و دچار تاری دید و کم سو شدن و درد چشم شده است. همچنین معده او به شدت درد می کند و خون دفع می کند و سردردهای بسیار شدید رضا را بسیار آزار می دهد. راه رفتن برایش بسیار دشوار شده است و اعضای بدنش و مخصوصا پاهای او دچار ضعف و بی حالی شدید شده است.
هنگامی که پزشک معالج رضا او را ویزیت کرد و شرایط وخیم رضا شهابی را مشاهده کرد عنوان کرد که در شرایط کنونی به هیچ وجه اجازه عمل جراحی دیسک کمر را نخواهد داد چرا که بدن رضا پس از ۴۵ روز اعتصاب غذای کشنده به شدت ضعیف شده است و اگر با این شرایط عمل شود به احتمال زیاد زنده از عمل بیرون نخواهد آمد! دکتر گفته است که رضا دستکم باید یک ماه به صورت ویژه تغذیه شود تا شاید بدن اش به شرایط مناسب عمل جراحی برسد. همچنین دکتر به صراحت گفته است اگر بعد از عمل چند ماه مرخصی استعلاجی ندهند، عمل بی فایده خواهد بود زیرا پس از عمل یک سری اقدامات پزشکی از قبیل فیزیوتراپی تخصصی و آب درمانی و . . . ضروری است و علاوه بر آن باید همواره امکان دسترسی به مریض را داشته باشم تا در صورت بروز مشکلات احتمالی اقدام عاجل انجام پذیرد.
رضا شهابی همچنان اصرار دارد که تا تکلیف اش را معلوم نکنند و وضعیت مرخصی استعلاجی او را مشخص نکنند حاضر به شکاندن اعتصاب نیست و با این وضعیت عملاً امکان شروع روند درمان نیز وجود نخواهد داشت. رضا بار دیگر بر موارد به حق زیر اصرار می ورزد و از مسئولان قضایی و امنیتی می خواهد این موارد محقق کنند:
١- بازگشت به بند ٣۵٠ زندان اوین هرگاه که احتمالاً قرار باشد به زندان بازگردد
۲- مرخصی استعلاجی کافی قبل و بعد از عمل جراحی دیسک کمر
٣- اجرای ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی جدید (قانون تجمیع)
۴- آزادی مشروط
کمیته دفاع از رضا شهابی ضمن اصرار بر تمامی خواسته های اعلامی از جانب این کارگر زندانی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، خواستار رعایت شأن و منزلت رضا و باز کردن دستبندش و همچنین رسیدگی سریع و بدون فوت وقت به شرایط درمانی و روشن کردن وضعیت مرخصی استعلاجی او است تا پس از آن بتوانیم رضا را متقاعد کنیم که روند درمانی را آغاز کند و این اعتصاب غذای کشنده را پایان دهد.
کمیته دفاع از رضا شهابی

۲۴ تیرماه ١٣٩٣

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، آقای محمود صالحی: ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢
k.d.shahabi@gmail.com

www.k-d-shahabi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment