Saturday, 5 October 2013

اطلاعیه شماره ۵٩ انتقال رضا شهابی برای گرفتن نوار عصب پا و کمر به بیمارستان

رضا شهابی چهارشنبه ١٠ مهر ماه به دلیل بی حسی پای چپ و براساس دستور پزشک معالج برای گرفتن نوار عصب پا و کمر به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد. بر اساس نتیجه اولیه این نوار به وی گفته شده است که بهتر است با این وضعیت مدارا کنی.
لازم به ذکر است که رضا شهابی در ٢٣ شهریور نیز برای بررسی MRI‌ و معاینه توسط پزشک معالجش به بیمارستان امام خمینی منتقل شده بود. پزشک به وی اعلام کرده که نیاز به عمل جراحی دارد ولی با توجه به اینکه مهره های پایینی درگیر است و فشار بالاتنه بدن بر روی آنهاست بهتر است که با آب درمانی و فیزیوتراپی این وضعیت را تحت کنترل داشته باشد.
لازم است به ذکر است که صدمات وارده در هنگام دستگیری و انفرادی ها و بازجویی های طولانی مدت عامل این وضعیت رضا است و پزشکان بعد از عمل جراحی روی مهره های گردن وی تاکید داشتند که وضعیت او به گونه ای است که تحمل حبس را ندارد و تداوم این وضعیت باعث وخیم تر شدن وضعیت جسمی وی می شود.
کمیته دفاع از رضا شهابی خواستار رسیدگی سریع و فوری به وضعیت این عضو سندیکا و هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همچنین آزادی فوری و بی قید شرط وی است.
کمیته ی دفاع از رضا شهابی- ١١ مهرماه ١٣٩٢

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، آقای محمود صالحی: ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢
k.d.shahabi@gmail.com
www.k-d-shahabi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment