Wednesday, 1 February 2012

عمل شهابی انجام نشد – وضعیت درمانی رضا پیچیده تر شده است- اطلاعیه شماره 20 کمیته دفاع از رضا شهابی

رضا شهابی ظهر روز سه شنبه 11 بهمن ماه 90 پس از انجام مراحل قبل از عمل به اتاق عمل برده شد اما ساعتی بعد دوباره به بخش بازگردانده شد.
علت انجام نشدن عمل، عدم آمادگی جسمی رضا شهابی و ریسک بالای عمل در شرایط کنونی بوده است تا جایی که تیم جراح اعلام کرده اند با توجه به آخرین وضعیت شهابی، نمیتوانند مسوولیت و عواقب این امر حساس و خطرناک را بر عهده بگیرند و نیاز به زمان دارند تا رضا به حالت عادی برگردد.
رضا شهابی که در 21 ماه اخیر تحت شرایط بسیار سخت روحی و جسمی و انواع آزار و اذیت در زندان اوقات گذرانده است باید تا امادگی کامل برای انجام این عمل ضروری تحت نظر پزشکان باشد و دوره های تخصصی فیزیو تراپی را انجام دهد.
در این شرایط و برای جلوگیری از کار افتادن سیستم عصبی رضا و جلوگیری از فلج شدن وی لازم است شهابی به مدت حداقل 3 ماه در منزل استراحت مطلق کند و روزانه از دوره های فیزیوتراپی و کنترل پزشکان متخصص استفاده کند تا نهایتن شرایط لازم برای عمل را به دست آورد.
اکنون اعضای خانواده ی رضا نیاز دارند که دستور سریع مقامات قضایی و پزشک قانونی را برای انجام مراحل انتقال رضا به منزل را داشته باشند.
کمیته دفاع از رضا شهابی – غروب سه شنبه 11/11/90

No comments:

Post a Comment